Image
Image

Współpraca

Warszawa

Bielany Dzielnica m.st. Warszawa

Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany

Centrum Rehabilitacji i Sportu

Szkoła Podstawowa nr 263

Szkoła Podstawowa nr 352

Szkoła Podstawowa nr 80

LIX Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego