Regulamin zajęć nauka i  doskonalenie pływania (załącznik)
Regulamin zajęć nauka i doskonalenie pływania SP 352 oraz SP 80 (załącznik)
Regulamin zajęć nauka i  doskonalenie pływania dla dorosłych (załącznik)
Regulamin korzystania z pływalni CRS Bielany ul. Conrada 6  w  związku z pandemią COVID-19 oraz Regulamin pływalni CRS Bielany ul. Conrada 6 
Regulamin pływalni CRS Bielany ul. LIndego 20 wraz z procedurą korzystania z kompleksu sportowego CRS Bielany
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla uczestnika zajęć/ jego opiekunów prawnych (załącznik)  
Informacja administratora danych osobowych (załącznik) 

Regulamin jesiennego kursu kraula (załącznik)

Regulamin zajęć gimnastycznych SP 80 (załącznik)

Statut Uczniowskiego Klubu Sportowego „G-8 Bielany”


Rozdział I
Nazwa, teren działania, siedziba, i charakter prawny


§1

Stowarzyszenie kultury fizycznej nosi nazwę Uczniowski Klub Sportowy „ G-8 Bielany”, jest zwane dalej Klubem. Jest stowarzyszeniem zrzeszający uczniów, nauczycieli i sympatyków sportu.

Regulamin składek członkowskich - zobacz

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA - PEŁNOLETNI - pobierz


DEKLARACJA CZŁONKOWSKA - od 16 lat i starsi - pobierz


DEKLARACJA CZŁONKOWSKA - do 16 lat - pobierz

Regulamin dopłat sekcyjnych - zobacz

Regulamin kar - zobacz

Regulamin sekcji pływackiej - zobacz