ZAPISY

Zapisu na odrabianie dokonać można najpóźniej do godz. 20.00 w sobotę poprzedzającą niedzielne odrabianie!

PŁYWALNIA CONRADA 6 - LINK DO ZAPISU
PŁYWALNIA LINDEGO 20 - LINK DO ZAPISU


Od godzin wieczornych 9 września zapis odbywać się będzie bez wniesienia opłaty wpisowego i zaliczki przez Tpay. Prosimy o dokonywanie zapisu przez podane linki a następnie będziemy potwierdzać miejsce i prosić o płatność. Płatność przez Tpay zawieszamy z uwagi na konieczność uruchomienia zapisu na inne jeszcze zajęcia, w których warunki płatności są inne a system nie różnicował by tego.

Zapis na zajęcia odbędzie się:

- od dn. 1.09.2020- dla kontynuujących,
- od dn. 2.09.2020- dla wszystkich chętnych.

Link do zapisu zostanie opublikowany 1.09. w godz. 8.00-9.00 na www.uksg-8.pl oraz na fb sekcji pływackiej klubu i odbywać się będzie wyłącznie online. W przypadku wystąpienia problemów wszelkie komunikaty będą podawane na https://www.facebook.com/UKS.G8.BIELANY.PLYWANIE
Zapis będzie możliwy w dwóch lokalizacjach- Lindego 20 i Conrada 6. Ubiegłoroczna lokalizacja na AWF - nie została dotychczas potwierdzona z przyczyn nie leżących po stronie klubu. W przypadku dodania tej lokalizacji będziemy również publikować informacje na ten temat.

Zapis wymagać będzie zgłoszenia się przez formularz zapisu. Po jego potwierdzeniu przez klub otrzymacie Państwo informację mailową o zapisie i konieczności potwierdzenia go wpłatą (wpisowe+zaliczka) wraz z danymi do jej dokonania. Dopiero zapis potwierdzony wpłatą jest kompletny. Osoby, które nie dokonają płatności będą usuwane z list.

Prosimy o zapoznanie się z najważniejszymi informacjami na temat zapisu na rok szkolny 2020/2021.

Po powstaniu grafiku prowadzących zamieścimy go również do Państwa informacji.
Zapraszamy na zajęcia organizowane przez najlepszy klub pływacki w Polsce!

Regulamin zajęć nauka i doskonalenie pływania - zobacz

PLAN ZAJĘĆ PŁYWACKICH DLA GRUP Z SP 352 ORAZ SP 80 (załącznik)

REGULAMIN ZAJĘĆ NAUKA I DOSKONALENIE PŁYWANIA  DLA GRUP SP 352 ORAZ SP 80 (załącznik)

Regulamin zajęć nauka i doskonalenie pływania dla dorosłych (załącznik)

*Uwaga! Grafiki zajęć oraz prowadzących mogą ulec zmianie.

  

Z końcem sierpnia udostępnimy Państwu na www.uksg-8.pl komplet informacji na temat zajęć nauki i doskonalenia pływania i,sposobu zapisu na nie. Zapisy na zajęcia odbywać się będą od dnia 1 września.

W związku z brakiem możliwości wznowieniem zajęć na dotychczasowych warunkach (wytyczne każą zmniejszyć ilość osób na torze) rozliczamy płatności i dokonujemy Państwu zwrotów płatności. W przypadku tworzenia grup na kursy wakacyjne, będziemy Państwa informować na www i fb pływackim klubu, do którego polubienia Państwa zapraszamy.

Informacje na temat zapisów na nowy rok szkolny ukażą się na www z końcem sierpnia.

Informujemy, że po zakończeniu okresu przestoju obiektów sportowych dokonamy rozliczenia zajęć nieodbytych i zwrotów na rachunki, z których otrzymaliśmy płatność. Szacujemy, że rozliczenia nastąpi do końca lipca. Na dzień dzisiejszy nie możemy ocenić czasu przestoju. W sytuacji wznowienia pracy obiektów sportowych niezwłocznie powrócimy do zajęć. Informujemy też, że obecna sytuacja nie jest podstawą do składania rezygnacji z kontynuacji zajęć w II sem. Koszt zajęć nieodbytych zwrócimy a zapisy umów na obiekcie sprawiają, że jeśli praca obiektu zostanie wznowiona przed końcem roku szkolnego, my również wznowimy zajęcia w dotychczasowych grupach.
Na ten moment planujemy również uruchomienie krótkich (5 dniowych) intensywnych kursów dla chętnych na wszystkich poziomach zaawansowania, tak by dzieci mogły odrobić zaległości. O szczegółach będziemy informować po ustabilizowaniu się sytuacji.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami o zapisie na zajęcia pływackie na rok szkolny 2019/2020.

Uwaga! Zmiana sposobu zapisu na ONLINE! Link do zapisu ukaże się w poniedziałek rano (ok.godz. 8.30) na www oraz fb.
W dniach 2-3 września zapraszamy do zapisu kontynuujących (pływających min. przez cały 2 sem roku szkolnego 2018/2019).

Od dnia 4 września zapraszamy do zapisu wszystkich chętnych.

Regulamin zajęć nauki i doskonalenia pływania - zobacz
Informacje o zapisie na zajęcia pływackie - zobacz
Plan zajeć pływania CONRADA - zobacz
Plan zajęć pływania LINDEGO - zobacz
Plan zajęć pływania AWF - zobacz

Grafik prowadzących zajęcia pływackie - zobacz*

*Grafik prowadzących może ulec zmianie; godziny w których nie podano prowadzących są nadal w trakcie ustalania obsady.

Informacja administratora - zobacz
Klauzula informacyjna na zapis na zajęcia - zobacz