Informujemy, że jesteśmy zmuszeni zaprzestać jako klub zapewniania badań sportowych zawodników na każdym poziomie wiekowym.
Zostaliśmy bowiem poinformowani, że Przychodnia dla Dzieci i Młodzieży al. Wyzwolenia 6, z która współpracowaliśmy wykonując badania lekarskie starszych zawodników klubu, nie otrzymała kontraktu z m.st. Warszawy pozwalającego jej jak co roku dotychczas finansować badania. Przychodnia wykonywała kompleksowe badania a w przypadku stwierdzenia problemów zdrowotnych kierowała na dalsze badania i konsultacje specjalistów.Dzięki tej współpracy przez wiele lat staraliśmy się pomóc Państwu zapewnić ciągłość badań dzieci - zawodników klubu. Obecna sytuacja nas przerasta. NIe możemy wziąć na siebie odpowiedzialności za stan zdrowia dzieci/młodzieży próbując ją przebadać tylko i wyłącznie przez lekarza orzecznika na terenie szkoły (doraźnie dotychczas wzywanego przez klub) z uwagi na dużą skalę badań a przede wszystkim na fakt, że w takich warunkach badania możliwości orzecznika są bardzo ograniczone. Nie jest on również wstanie kierować dzieci na specjalistyczne konsultacje w ramach NFZ w razie stwierdzonych problemów zdrowotnych.

Badania zawodników,to sprawa bardzo odpowiedzialna, szczególnie w sytuacji większych obciążeń treningowych i problemów pojawiających się w okresie dojrzewania, co zdarzało nam się obserwować.

Dlatego prosimy o przejęcie przez Państwa odpowiedzialności za terminowe uaktualnianie badań zawodników. Przypominamy, że Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 27 lutego 2019 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000395
daje prawo do wydawania orzeczeń o zdolności do uprawiania sportu również lekarzom pierwszego kontaktu. Ze swojej jednak strony, bazując na wieloletnich doświadczeniach, polecamy kontakt z lekarzami orzecznikami sportowymi, jako najbardziej kompetentnymi w tych sprawach.

Współpracująca z klubem pani pielęgniarka Jolanta Olejniczak przekaże Państwu w najbliższych dniach informację o ważności badań Państwa dziecka, jak również dotychczas wykonane badania zdeponowane w klubie, tak byście Państwo mogli się nimi posłużyć w razie potrzeby w kontakcie z lekarzem. Prosimy o dopilnowanie, by uzyskiwać zdolność do uprawiania sportu zanim ustanie dotychczasowa. Nowo uzyskane orzeczenia o zdolności do uprawiania sportu prosimy dostarczać do gabinetu medycznego SP 263. Pani Jolanta Olejniczak pozostaje osobą współpracującą z klubem w tym zakresie i będzie je od Państwa przyjmować.

Proszę pamiętać , że ważne badania są warunkiem szkolenia sportowego dziecka i zgłaszania go do współzawodnictwa a brak ich w odpowiednim terminie może pociągać za sobą szereg komplikacji.
Środki finansowe, które przeznaczaliśmy dotychczas na badania wykonywane na terenie szkoły i badania laboratoryjne przeznaczymy na inne cele statutowe m.in. dofinansowanie odzieży klubowej dla zawodników, organizację podsumowań sezonu sportowego w sekcjach które będa chciały takie podsumowanie przygotowywać itp zadania.

Miejsca , o których nam wiadomo, że na dziś dzień możecie Państwo spróbować dokonać zapisu dziecka do lekarza orzecznika to:

https://cmarnica.pl/
http://www.coms.pl/
https://carolina.pl/

Grupa Lux Med, Damian.
Szereg innych można wyszukać w internecie.

Ze sportowym pozdrowieniem
Zarząd UKS G-8 Bielany