Odrabianie nieobecności

W kwietniu rozpoczną się zajęcia pływackie, na których można będzie odrabiać nieobecności z II semestru. Zajęcia prowadzone będą na obydwu pływalniach (Conrada 6 i Lindego 20) w niedziele, w następujących terminach:

8,15, 29 kwiecień
13, 27 maj
10,17,24 czerwiec

godz. 10.00-10.45 dla grup 45-minutowych
w godz. 10.45-11.15 dla grup 30-minutowych.

Zgłoszenia na konkretną niedzielę przyjmowane będą od poniedziałku do piątku poprzedzającego każdą z niedziel, sms pod nr 784 483 892, do wyczerpania puli miejsc. Nie przyjmujemy zgłoszeń z większym wyprzedzeniem niż tylko na bieżące odrabianie.

Treść sms ze zgłoszeniem: odrabianie za dzień (należy podać datę nieobecności) + imię i nazwisko dziecka + czas zajęć (30 min lub 45b min) pływalnia (Conrada lub Lindego) –przykład: odrabianie za dzień 18.09 Anna Kowalska 30 min Lindego.

Na zajęcia można przyjść wyłącznie po uzyskaniu potwierdzenia (odpowiedź zwrotna sms).
Osoby nie zgłoszone nie będą miały gwarancji udziału w zajęciach.

Grafik zajęć pływackich na rok 2017/2018

Przedstawiamy grafiki zajęć nauki i doskonalenia pływania na rok szkolny 2017/2018 na pływalniach przy ul. Lindego 20 i Conrada 6. Zapisy ruszają 4 września. Przed zapisem prosimy o zapoznanie się z wymaganiami dotyczącymi umiejętności dziecka i określenie grupy.

Grafik pływania - pobierz

grafik pl v4 str1

grafik pl v4 str2

Regulamin zajęć

Regulamin zajęć nauka i doskonalenia pływania

1. Zapisujący dziecko na zajęcia rodzic lub opiekun prawny oświadcza o braku przeciwskazań zdrowotnych u dziecka do uczestnictwa w zajęciach nauki i doskonalenia pływania i zobowiązuje się do dostarczenia do klubu podpisanego Oświadczenia w terminie 14 dni od dokonania zapisu. Oświadczenie znajdziecie na naszej stronie www oraz z w pierwszym tygodniu zajęć u osób wydających karnety osobom zapisanym na zajęcia.
2. Wstęp do szatni basenowej odbywa się najwcześniej na 10 min przed rozpoczęciem zajęć. Prowadzący oczekuje na dzieci na płycie basenu, nie wcześniej niż na 5 min przed rozpoczęciem zajęć. Po zakończeniu zajęć ich uczestnik udaje się do szatni. Przekroczenie czasu przebywania na obiekcie ( w strefie płatnej), wyznaczonego przez jego zarządcę, skutkować może naliczeniem dodatkowych opłat, uiszczanych przez uczestnika zajęć.
3. Uczestnik zajęć zobowiązany jest posiadać przy sobie ważny identyfikator, wydany przez Klub i okazywać go na żądanie pracowników recepcji.

Warunki zapisu i udziału w zajęciach, opłaty

INFORMACJE O ZAPISIE NA ZAJĘCIA PŁYWACKIE

Zapis na zajęcia nauki i doskonalenia pływania na rok szkolny 2017/2018

- trwać będzie do wyczerpania puli miejsc
- obejmować maksymalnie 8 osób do każdej z grup

Określenie umiejętności dziecka (wymagania zamieszono pod każdym z grafików) należy do rodzica. W przypadku zapisu rażąco nieadekwatnego zastrzegamy sobie prawo skreślenia uczestnika z listy zajęć bez gwarancji zapewnienia miejsca w innej grupie (możemy go nie mieć). czytaj więcej ...

Grafik instruktorzy pływanie 2017/2018 - pobierz

Box 1

H2O Shop

lh20shop

TYRpolska

logoTYR

Pomóż i Ty

pomoc